ระบบปล่อยเช่า

ระบบปล่อยเช่า

เจ้าของห้องสามารถฝากนิติปล่อยเช่าโดยผ่านระบบบริหารจัดการ เช็คความเคลื่อนไหวต่างๆเองได้ เพิ่มความสะดวกสบาย และความมั่นใจมากขึ้น