ระบบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา

ระบบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา

ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ให้นิติเรียกช่างเข้ามาดูแลได้ทันใจ