ระบบบริหารคอนโค/นิติบุคคลครบวงจร
“RESINAGE” โซลูชั่นบริหารงานคอนโด/หมู่บ้าน ยุคดิจิตอล

โซลูชั่นช่วยงานบริหารจัดการงานนิติบุคคลคอนโด/หมู่บ้าน
ที่มีฟังก์ชั่นครบครันโซลูชั่นสำหรับการบริหารคอนโด/หมู่บ้าน เป็นการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของนิติบุคคล,เจ้าของห้องและผู้เช่าห้องขึ้นบนระบบ Cloud
ทำให้สามารถใช้งานได้จากทุกที่และทุกเวลาอย่างสะดวกสบายโดยไม่มีข้อจำกัด เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่คือดิจิตอล 4.0 โดยมีฟังก์ชั่นครบครันสำหรับ นิติบุคคล, เจ้าของห้อง และผู้เช่าห้อง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น รองรับระบบการปล่อยเช่าโดยตรงของเจ้าของห้องและระบบปล่อยเช่าผ่านนิติบุคคลแอพพลิเคชั่น “RESINAGE” ยังสามารถใช้งานผ่าน SMART PHONE ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ IOS ด้วย

 

ฟังก์ชั่นครบครัน

สะดวกสบาย

ทำงานได้ทุกเครื่องมือ

Features